هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه شهید صدوقی
منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران-88913935
-->
یکشنبه 21 خرداد‌ماه سال 1391 :: 10:14 ق.ظ ::  نویسنده : هنرستان شهید صدوقی

شرایط ثبت نام در هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه (دولتی و روزانه) شهید صدوقی  منطقه ۶ 

الف- ثبت نام از هنرجویان هنرستان ها بدون لحاظ محدوده جغرافیایی و براساس ضوابط انجام پذیرد.  

ب- شرایط سنی:  

سال اول : متولدین73/7/1 به بعد 

سال دوم : متولدین72/7/1 به بعد 

سال سوم: متولدین71/7/1 به بعد   

ج -مدارک لازم: 

سال اول: 

۱- گواهینامه ی قبولی سه ساله راهنمایی تحصیلی ( ۲ برگ رونوشت)   

۲- جدول ریز نمرات سوم راهنمایی ( ۲ برگ رونوشت) 

۳- ۶ قطعه عکس ۴*۳  سال جاری (جدید) 

۴- کارت واکسیناسیون

5- کپی کارت ملی 

6- کپی شناسنامه + کپی صفحه توضیحات ( برای افرادی که دارای توضیحات می باشد.)

سال دوم:  

۱- کارنامه قبولی سال اول دبیرستان 

۲- اخذ شرایط شرکت در شاخه فنی و حرفه ای براساس نمون برگ هدایت تحصیلی سال اول دبیرستان 

۳- ۶ قطعه عکس ۴*۳ سال جاری (جدید) 

۴- کپی کارت ملی + کپی شناسنامه

سال سوم :  

۱- کارنامه قبولی سال دوم هنرستان 

۲- ۱۲ قطعه عکس ۴*۳  سال جاری (جدید) 

۳-کپی کارت ملی

۴-کپی شناسنامه+ کپی صفحه توضیحات ( برای افرادی که دارای توضیحات می باشد.)


 د- تکمیل فرم انظباطی توسط هنرجویان و اولیاء آنان