هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه شهید صدوقی
منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران-88913935
-->

۱- اهداء هدایا به مناسب روز دانش آموز  

۲- برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول : پایه اول در تاریخ  ۱۶/۸/۹۱  پایه دوم  و سوم در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ 

۳- برگزاری آموزش خانواده با موضوع : آشنایی ویژگیها و خصوصیات دوره سنی 

۴- برگزاری جشنواره غذا در پایه اول: ۱۶/۱۱/۹۱ 

۵- برگزاری مراسم زیارت عاشورا در ایام محرم 

۶- نذری به مناسبت دهه اول محرم 

۷- برگزاری مانور زلزله و آموزش هنرجویان برای تقابله با خطرات احتمالی ناشی از زلزله در تاریخ ۸ آذر 

۸- برگزاری آموزش خانواده : با موضوع استفاده صحیح از موبایل 

۹- نشست صمیمانه مسئولین آموزش و پرورش منطقه ۶ جناب آقای نیکبختیان و سرکار خانم مصلح با هنر آموزان و کادر آموزشی 

۱۰- برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱