هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه شهید صدوقی
منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران-88913935
-->

کادر اجرایی

کادر اجرایی
نام خانوادگی سمت نوع استخدام
خانم بهادری مدیر رسمی
 خانم غریقی معاون آموزشی رسمی
خانم طارمی معاون فنی رسمی
خانم محرم پور معاون اجرایی رسمی
مهسا رمضانرودی دفتردار پیمانی
مریم منصوری دفتردار پیمانی
عاطفه خلیلی امام جماعت رسمی
ربابه رسولی پور انباردار رسمی
شیرین منادی مشاور رسمی
سعیده سامانی تربیتی رسمی
عزیزه میرزا آقایی خدمتگزار رسمی
ام البنین رویتوند خدمتگزار رسمی
امیرعلی سعیدی سرایدار رسمی

کادر آموزشی

نام خانوادگی سمت نوع استخدام
زهره یوسفی هنرآموز کامپیوتر رسمی
رویا رییسی هنرآموز کامپیوتر رسمی
زهراکتایون گهرکبودی هنرآموز کامپیوتر رسمی
ماگنولیا مهرگان هنرآموز کامپیوتر رسمی
زهرا قنبری هنرآموز کامپیوتر رسمی
پروانه میرزایی هنرآموز الکترونیک رسمی
شهربانو قدبیگی هنرآموز الکترونیک رسمی
ساقی بلغاری هنرآموز الکترونیک رسمی
مریم رضا سطانی هنرآموز الکترونیک رسمی
مریم یگانه هنرآموز انیمیشن رسمی
فریده خلیل زاده هنرآموز انیمیشن رسمی
مهری اعتمادی فر هنرآموز انیمیشن رسمی
عاطفه ملکی جو هنرآموز انیمیشن رسمی
خدیجه آزادی دبیر ادبیات فارسی رسمی
معصومه نعمت الهی دبیر تاریخ- ادبیات رسمی
مرجان برادران هزاوه ای دبیر تربیت بدنی رسمی
زهرا پیریایی دبیر جغرافیا رسمی
فاطمه حقوقی دبیر دینی رسمی
منیژه رجبیان دبیر عربی رسمی
صدیقه فراهانی دبیر زبان رسمی
جمیله علیاری دبیر ریاضی رسمی
سیده آمنه نورانپور دبیر شیمی- زیست رسمی
مینا باقری نیا دبیر فیزیک رسمی