هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه شهید صدوقی
منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران-88913935
-->

تماس با هنرستان     آدرس:خیابان مطهری - خیابان میرزای شیرازی - کوچه بیست و چهارم -پلاک 2

     تلفن  : 8891393-88905493

     فاکس: 88905493

     پست الکترونیک: shahidsadoghi_fh@yahoo.com

     کدپستی:1596854711